Avstemming av klientmidler

Finanstilsynet har kommet med et nytt rundskriv om avstemming av klientmidler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Rundskriv 7/2013 Avstemming av klientmidler (17.07.13) kommer Finanstilsynet med følgende føringer:

"Foretak som har klientmidler må kunne dokumentere at klientmidlene til enhver tid er tilstrekkelig til å dekke klientansvaret. De må jevnlig avstemme klientmidlene mot klientansvaret. Finanstilsynet vil i sin tilsynspraksis legge til grunn at følgende rutiner følges:

Avstemming av klientmidlene mot klientansvaret ifølge regnskapet skal omfatte fire beløpsstørrelser:

1 Klientmidler ifølge kontoutdrag fra bank og/eller annen institusjon*
2 Klientmidler ifølge regnskapet
3 Klientansvar ifølge regnskapet
4 Klientansvar ifølge reskontro (kunde- /leverandørspesifikasjon)

De fire beløpsstørrelsene skal med minimum månedlig hyppighet avstemmes som følger:

1. Klientmidler ifølge kontoutdrag fra bank og/eller annen institusjon* (1) skal avstemmes mot klientmidler ifølge regnskapet (2). Avvik mellom beløpsstørrelsene skal forklares.
2. Klientmidler ifølge regnskapet (2) skal avstemmes mot klientansvar ifølge regnskapet (3). Avvik mellom beløpsstørrelsene skal forklares.
3. Klientansvar ifølge regnskapet (3) skal avstemmes mot klientansvar ifølge reskontro (4). Avvik mellom beløpsstørrelsene og negative saldoer i reskontro skal forklares.

Disse tre avstemmingene skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal også omfatte den underliggende dokumentasjonen for beløpsstørrelsene.

Finanstilsynet presiserer at klientmidler også omfatter forskuddsinnbetalinger fra kunde/oppdragsgiver til å dekke gebyrer (f.eks. rettsgebyrer), øvrige innbetalinger til klientkonto(er) som ikke uten videre kan henføres til foretakets oppdragsgivere og/eller avtaler eller saksnumre, samt innbetalinger til klientkonto(er) knyttet til ikke-forfalte pengekrav (fakturakrav).

* jf. kapitalkravsforskriften § 1-2 (1) bokstav w"

Rundskrivet erstatter rundskriv 23/2011 og 34/1997.