Betalingsoppdrag er risikosport

Mange regnskapsførere påtar seg betalingsoppdrag på vegne av kunden. Gode rutiner sikrer at betalingen er korrekt og rettidig. Følges ikke rutinene øker faren for svindel betraktelig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har utarbeidet forslag til rutiner for betalingsoppdrag i KS Komplett. Rutinen inngår i det nye avtaledokumentet betalingsoppdrag som er en del av nytt avtaleverk ( link til artikkel)  Her skal betalingsoppdraget spesifiseres og i tillegg hvilke rutiner som gjelder for begge parter.

Vi har inntatt 5 alternativer for gode betalingsrutiner. Viktigst ved alle rutinene er at kunden bekrefter at betalingen skal gjennomføres og at bekreftelsen skjer gjennom trygge innloggingsmetoder eller i form at underskrift og aksept på forslaget utarbeidet av regnskapsfører.

I avtalen for Betalingsoppdrag er det forutsatt at rutinene for attestasjon og godkjenning er fulgt, for at regnskapsfører skal påta seg ansvaret for rettidig betaling.

Flere av våre medlemmer har opplevd å bli svindlet i den senere tid. Svindelen skjer gjerne ved at svindlerne utgir seg for å være kunden og ber om at penger overføres til en nærmere angitt konto

Hadde regnskapsfører vært tro mot de avtalte rutiner for betalingsoppdrag ville svindelen vært stoppet eller avdekket. Det er lett å være etterpåklok, men betalingsoppdrag basert på e-post, sms, eller telefon bør ikke gjennomføres.

Oppfordringen fra Regnskap Norge er: Sørg for å ha gode rutiner og ikke gjør unntak fra de avtalte betalingsrutinene!