66 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra regnskapsførere i 2017

Revisorer rapporterte 51 MT-meldinger til Økokrim.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2016 innrapporterte regnskapsførere betydelig flere mistenkelige transaksjoner enn hva som ble gjort i årene før. I 2017 ligger innrapporteringene oppe på tilsvarende nivå som i 2016. Økokrim har tidligere uttalt at økt kunnskap og fokus om pliktene er viktig årsak til økningen fra tidligere år.

Fra revisorene synes innrapporteringene å ha stabilisert seg rundt 50 årlig.

STATISTIKK SISTE 7 ÅR

Innleverte MT-meldinger fra regnskapsførere i perioden 2011 - 2017:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
48 47 56 53 46 69 66

Innleverte MT-meldinger fra revisorer i perioden 2011 - 2017:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
49 45 39 54 66 50

51

Statistikk for alle innrapporteringspliktige finner du her

KORT OM INNRAPPORTERINGSPLIKTEN

Innrapporteringsplikten relaterer seg til transaksjoner som kan ha tilknytning til økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, og terrorfinansiering. Den rapporteringspliktige plikter å undersøke transaksjoner som f eks:

  • synes å mangle et legitimt formål 
  • er usedvanlig stor eller kompleks 
  • er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner
  • foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering
  • på annen måte er av uvanlig karakter

Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, foreligger plikt til å rapportere MT-melding (MT-0002) via Altinn til Økokrim, jf hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.