50 % flere hvitvaskingsmeldinger fra regnskapsførere i 2016

Økokrim tror økt kunnskap og fokus er årsak til den store økningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsførere sendte inn 69 såkalte MT-meldinger til Økokrim i 2016, noe som er det høyeste antallet MT-meldinger bransjen har levert siden innrapporteringsplikten ble innført.

Regnskapsbransjen er den fjerde største leverandøren av hvitvaskingsmeldinger, bak banker, betalingsformidlere og eiendomsmeglere. Sistnevnte bransje rapportere inn 134 tilfeller, og hadde med det en økning på hele 200 prosent.

Revisorene hadde en tilbakegang fra 2015 og rapporterte inn 50 tilfeller.

Advokatene leverte kun 12 MT-meldinger, men dette er på nivå med tidligere år.

Statistikk siste 6 år

Innleverte MT-meldinger fra regnskapsførere i perioden 2011 - 2016:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
48 47 56 53 46 69

Innleverte MT-meldinger fra revisorer i perioden 2011 - 2016:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
49 45 39 54 66 50

Vi har spurt Økokrim om de kan informere oss nærmere om hvilke type saker regnskapsførere og revisorer har levert MT-meldinger, og håper å komme tilbake med egen artikkel om dette.

Kort om innrapporteringsplikten

Innrapporteringsplikten relaterer seg til transaksjoner som kan ha tilknytning til økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, og terrorfinansiering. Den rapporteringspliktige plikter å undersøke transaksjoner som f eks:

  • synes å mangle et legitimt formål 
  • er usedvanlig stor eller kompleks 
  • er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner
  • foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering
  • på annen måte er av uvanlig karakter

Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, foreligger plikt til å rapportere MT-melding (MT-0002) via Altinn til Økokrim, jf hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.