Er ny hvitvaskingsrutine på plass?

Eiendomsmeglere har allerede fått saftige bøter

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Eiendomsmeglere med 3 årsverk fikk 100 000 kroner i overtredelsesgebyr. De med om lag 8 årsverk har fått 200 000 i gebyr og ett med 34 årsverk kom opp i 300 000.

Bøtene, eller overtredelsesgebyr som det presise begrepet er, har blitt gitt med bakgrunn i mangler ved foretakenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Vedtakene offentliggjøres

Det som også er verdt å merke seg, er at vedtakene blir offentliggjort med fullt navn på de som blir rammet. Flere medier har omtalt sanksjonene.

Vi må forvente at også regnskapsbransjen og andre tilsynsområder blir gjenstand for tilsvarende temakontroll i løpet av relativt kort tid.

Bakgrunnen for gebyrene

Gjennomgående er gebyrene gitt som følge av manglende risikovurderinger, svakheter knyttet til rutinene og mangelfull opplæring av ansatte.

Når det gjelder rutinene, fokuserer Finanstilsynet på både arbeidsrutiner og kontrollrutiner i vedtakene.

Arbeidsrutiner innebærer at virksomheten skal innhente og kontrollere nødvendig informasjon for å håndtere eventuelle svakheter avdekket i risikovurderingen, samt avdekke indikasjoner på mistenkelige transaksjoner.

Tilsvarende blir det sagt at kontrollrutinene må være egnet til å avdekke manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ved oppdragsgjennomføringen. Det vises her til lovens § 35 hvor det heter at virksomheten gjennom internkontroll skal «sørge for at loven overholdes».

Foruten å se til at rutiner og opplæring er gjennomført, er det også foretatt stikkprøver av om rutinene er fulgt opp i praksis.

Er deres rutiner oppdaterte?

Den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft 15. oktober 2018 krever nye rutiner. Vi anbefaler sterkt å få ny rutine på plass snarlig, hvis dette ikke allerede er gjort.

Tilsvarende er det viktig med opplæring av de ansatte. Dette kan for eksempel være å se vårt minikurs (gratis) og gjennomgang av den nye rutinen med diskusjon av sjekklisten.

Som temakontrollen for eiendomsmeglere viser, kan sommel med dette bli veldig kostbart.

Les mer om ny rutine og se video her.

Vi anbefaler også at i hvert fall hvitvaskingsansvarlige, daglige ledere og teamledere kurser seg i det nye regelverket. Vårt tilbud i det nye lovverket finner du her.

Vi venter for øvrig på at Finanstilsynet skal komme med nytt rundskriv på området. Dette var opprinnelig lovet før sommeren, men nå ser det ut til at rundskrivet ikke kommer før godt utpå høsten.

Vedtakene til eiendomsmeglerne

Du finner Finanstilsynets omtale av temakontrollen og de respektive vedtakene her.