Hvitvasking - innhente legitimasjon på kjent kunde?

Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I tidligere hvitvaskingslov fra 2009 var det inntatt et svært praktisk unntak, som innebar at det ikke var nødvendig å innhente legitimasjon fra fysisk person hvor det ikke var tvil om vedkommendes identitet. Dette ble gjerne omtalt som "kjent kunde" i kundekontrollen.

I den nye hvitvaskingsloven fra 2018 bortfalt unntaket, og det var ikke gitt overgangsregler. Mange har derfor spurt om dette også påvirker eksisterende oppdrag, som ble inngått før den nye loven trådte i kraft 15. oktober 2018.

Hvitvaskingsrundskrivet gir endelig avklaring på spørsmålet i kapittel 4.5.3, hvor det sies følgende:

"Kravet om å bekrefte kundens identitet gjelder også såkalte kjente kunder som regnskapsførerforetaket har fra før av eller måtte få i fremtiden". 

Unntak ved lav risiko

Kravet kan lempes på etter nærmere kriterier når kunden er vurdert som kunde med lav risiko og hvor det derfor kan gjennomføres forenklede kundetiltak i samsvar med hvitvaskingsloven § 16. Dette er nærmere omtalt i hvitvaskingsrundskrivet kapittel 4.7. 

Unntaket er neppe særlig praktisk. I de fleste tilfeller er det formodentlig mest effektivt å innhente legitimasjon.

Les mer