Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert - 60 foretak får kontroll i januar

Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynet publiserte 23. desember 2019 veiledninger til hvordan regnskapsførere og revisorer forventes å etterleve hvitvaskingsregelverket. Du finner veiledningene, som utgis i form av rundskriv, her:

  • Rundskriv 15/2019 - Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
  • Rundskriv 14/2019 - Veiledning om revisorers og revisjonsselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Viktig! 
Merk deg at Finanstilsynet forventer at rundskrivet for autoriserte regnskapsførere leses av alle med slik autorisasjon, gitt at regnskapsfører arbeider i regnskapsførerforetak. Dette gjelder uansett funksjon du har i regnskapsførerforetaket. Tilsvarende gjelder revisorer.

Regnskapsførere og revisorer som er ansatt i annen virksomhet, herunder i intern økonomi-/regnskapsavdeling, er ikke omfattet av hvitvaskingsloven.

De nye rundskrivene

Bakgrunnen for at vi har fått nye hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførere og revisorer skyldes den nye hvitvaskingsloven som kom 1. juni 2018. Loven fikk som kjent ikrafttredelse 15. oktober samme år, kun én måned etter at hvitvaskingsforskriften ble kjent.

Regnskap Norge ble allerede i oktober 2018 invitert til å gi innspill til hva det nye rundskrivet for regnskapsførere burde omhandle, og ga en omfattende tilbakemelding allerede måneden etter. Det tok likevel altså godt over et år før vi fikk nærmere veiledning i hvordan det nye hvitvaskingsregelverket skal etterleves.

Rundskrivet er relativt omfattende, og vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om sentrale forhold å merke seg. 

Hvitvaskingsrutinen fra Regnskap Norge

Mange av våre abonnenter på kvalitetssikringssystemet KS Komplett har tatt i bruk vår mal til hvitvaskingsrutine. Vi vil i løpet av den nærmeste tiden gjennomgå rutinen og oppdatere denne i forhold til hva det legges føringer på i det nye rundskrivet.

Vi vil komme med nærmere informasjon om endringsbehov på regnskapnorge.no og i egen utsendelse til abonnentene.

Temakontroll og stedlige tilsyn

Om lag 30 regnskapsførerforetak vil allerede i uke 2 2020 bli omfattet av en temakontroll. Det samme gjelder for revisjonsforetak. Disse får frist ut januar med å oversende Finanstilsynet følgende:

  • Komplett kundeliste
  • Regnskapsførerforetakets virksomhetsinnrettede risikovurdering
    • I KS Komplett er slik risikovurdering inntatt i hvitvaskingsrutinen
  • En fullstendig oversikt over alle foretakets hvitvaskingsrutiner og eventuelle sjekklister på oppdragsnivå
  • Redegjørelse for hvilke opplæringstiltak som ble gjennomført i 2019

Av de 60 som omfattes av temakontrollen vil 20 - 30 foretak få stedlig tilsyn i ettertid. De stedlige tilsynene vil kontrollere etterlevelsen av pliktene på oppdragsnivå. Disse tilsynene vil bli varslet i forkant.

Det er verdt å merke seg at eiendomsmeglere som hadde tilsvarende kontroller før sommeren 2019 fikk kraftige bøter for mangler og svakheter som ble avdekket. I tillegg ble navnene på foretakene dette gjaldt publisert. 

Les også