Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Antallet innrapporteringer fra regnskapsførere har de siste fire årene variert fra 58 i 2019 til 66 i toppåret 2016. 

Fra revisorene ser antall MT-meldinger ut til å ha stabilisert seg på 40 - 50 MT-meldinger årlig. 

I de stedlige tilsynene Finanstilsynet gjennomfører i vinter fokuseres det på etterlevelsen av hvitvaskingsloven på oppdragsnivå. En sentral problemstilling må forventes å være om mistenkelige transaksjoner blir undersøkt nærmere og at det foreligger dokumentasjon på dette.

Her er antall rapporteringer fordelt på rapporteringspliktige bransjer: 

Nytt hvitvaskingsrundskriv, hvitvaskingsrutine og opplæring

Regnskap Norge jobber med å oppdatere hvitvaskingsrutinen i KS Komplett, slik at denne ivaretar de forventningene som Finanstilsynet har lagt inn i det nye hvitvaskingsrundskrivet. Rutinen forventes klar første halvdel av februar.

Vi jobber også med å ferdigstille nytt nettkurs om hvitvaskingsregelverket og opplæringsprogram for opplæring av medarbeidere.