Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år

Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Antallet innrapporteringer fra regnskapsførere har de siste tre årene variert fra 61 i 2018 til 69 i toppåret 2016. 

For revisorene har antallet innsendte MT-meldinger ligget rundt 40 - 50 de siste fem årene. 2018-tallet er det svakeste i perioden.

Fra Finanstilsynet er det varslet at oppfølgingen av hvitvaskingsloven vil ha høy prioritet i kontrollvirksomheten i tiden som kommer. Fra offentlige myndigheter forventes det nok at antallet innrapporteringer skal opp på et høyere nivå.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner per virksomhetsområde 2014 2015 2016 2017 2018
Advokater mv. 10 6 12 10 13
Andre jf. hvitvaskingsloven §4 48 44 102 186 138
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884
E-pengeforetak 2 1 - 1 7
Forhandlere av gjenstander* 54 95 62 60 -
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108
Meglere 38 45 134 423 574
Regnskapsførere 52 46 69 66 61
Revisorer 45 49 50 51 42
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763