Ny hvitvaskingsrutine

Rutinen er endret som følge av krav og forventninger fra Finanstilsynet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye rutinen er vesentlig omarbeidet i forhold til den forrige versjonen fra januar 2019. Dette skyldes i hovedsak at vi har vurdert at sentrale føringer som Finanstilsynet kom med i sitt hvitvaskingsrundskriv 15/2019 for regnskapsførere, bør komme godt frem i rutinen.

Samtidig har vi klargjort bedre hva som skal gjøres for å oppfylle regelverket og hvem som har ansvar for hvilke oppgaver.

Vi anbefaler sterkt at den nye rutinen fra mars 2020 erstatter hvitvaskingsrutinen fra 2019. Rutinemalene er tilgjengelig for abonnenter på KS Komplett.

Rutine for EPF kommer senere

Rutinen som er publisert egner seg for regnskapsførerselskaper.

Vi vil i løpet av mai/juni 2020 legge ut en versjon som er tilpasset regnskapsforetak organisert som enkeltpersonforetak (EPF). Vi har valgt å splitte rutinene på selskap og EPF, da dette blir enklere for spesielt EPF’ene.

Rutinen har dessverre blitt sterkt forsinket som følge av koronasituasjonen. Vi beklager dette på det sterkeste.

Egne rutiner for etablering av kundetiltak ved nye kundeforhold

Både i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsrundskrivet og vår gamle rutine har kundetiltak ved etablering av kundeforhold fått stort fokus. Vi har kommet til at det er enklere å ha dette i separate rutiner. Det er derfor laget to rutiner for etablering av kundetiltak; én for kundeforhold med fysisk person og tilsvarende én for juridiske personer.

Disse to rutinene egner seg også som sjekklister på fremdrift.

Innhold og veiledning

Hvitvaskingspakken i KS Komplett består av flere dokumenter:

  • Hvitvaskingsrutinen (2.4.3) (Ny)
  • Kundetiltaksrutine fysisk person - etablering av kundeforhold (2.4.3.6) (Ny)
  • Kundetiltaksrutine juridisk person - etablering av kundeforhold (2.4.3.7) (Ny)

  • Kundetiltaksskjema - fysisk person (2.4.3.1) (Ikke endret)
  • Egenerklæring fra fysisk person (2.4.3.2) (også i engelsk versjon) (Ikke endret)
  • Kundetiltaksskjema - juridisk person (2.4.3.3) (Ikke endret)
  • Egenerklæring fra juridisk person (2.4.3.4) (også i engelsk versjon) (Ikke endret)

  • Sjekkliste løpende oppfølging og undersøkelse (2.4.3.5) (Ny fane om løpende oppfølging)
  • Avviksrapport (2.4.3.8) (Ny)
  • Opplæringsplan ledelse og medarbeidere (2.4.3.9) (OBS! Publiseres mai/juni 2020, dessverre en del forsinket i forhold til opprinnelig plan og tidligere meddelt)

Vi kommer tilbake med nærmere orientering og veiledning om bruk av rutinen snarlig.

Du finner dokumentene på www.kskomplett.no. Velg menyvalget "Veiledere" og deretter "5. Hvitvaskingsrutine". Du logger deg inn med hjelp av samme brukernavn og passord som på regnskapnorge.no. 

Nettkurs

I vårt nye nettkurs «Hvitvaskingsloven – nye krav og rutiner» setter vi fokus på hva hvitvaskingsloven og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 krever av regnskapsfører. I kurset brukes den nye rutinen aktivt.

Vi vil også komme med nettkurs som kan benyttes som del av opplæring ansatte.

Les mer