A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016

60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge av a-ordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2016 ble 1166 personer anmeldt for trygdesvindel, og samlet stod disse bak 233 millioner kroner i antatte feilutbetalinger.

Om lag halvparten av sakene gjelder urettmessige utbetalinger av dagpenger. A-ordningen har bidratt betydelig til å avdekke at dagpengemottakere er i lønnet arbeid.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.

En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger. 

A-ordningen viktig i forebyggende arbeid

NAV har i dialog med Regnskap Norge gitt uttrykk for at det viktigste med NAVs kontrollaktiviteter er å forebygge at feilutbetalinger og svindel oppstår, samt å stoppe løpende feilutbetalinger så tidlig som mulig. A-ordningen er et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet.