A-melding for desember 2016 - tvangsmulkt først fra 25. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2016 er 5. januar 2017. Tvangsmulkt for manglende oppgaver vil først løpe fra 25. januar.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har fått opplyst fra Etatenes fellesforvaltning (EFF) at sanksjoneringsløpet for desember 2016 vil bli noe mer romslig enn hva som normalt gjelder.

Dette er de viktige datoene:

  • 5. januar er frist for å levere a-melding for desember
  • 10. januar vil det bli sendt ut påminnelsesbrev til arbeidsgivere som ikke har levert a-melding
  • 18. januar vil det bli sendt ut vedtak om bruk av tvangsmulkt til arbeidsgivere som fortsatt ikke har levert a-melding. I dette vil det fremgå at tvangsmulkt vil løpe fra 25. januar
  • Fra 25. januar løper det tvangsmulkt

Dette innebærer at arbeidsgivere som leverer a-melding innen 24. januar, ikke blir belastet med tvangsmulkt.

Varsling skjer via Altinn. Når det skal fattes vedtak om tvangsmulkt, vil arbeidsgiver i tillegg motta et varselbrev pr post om at det foreligger et vedtak i Altinn.

Regnskapsfører og revisor vil motta kopi av påminnelsesbrev og vedtak om tvangsmulkt. Slike kopier sendes til meldingsboksen i Altinn. 

Husk å holde Enhetsregisteret oppdatert med all nødvendig informasjon. Det samme gjelder egen kontaktinformasjon som ligger i Altinn.

Arbeidsgivere som blir belastet med tvangsmulkt vil motta faktura for dette fra 1. februar. Faktura sendes pr post.

Frist for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er mandag 16. januar.

Les mer om bruk av tvangsmulkt her.