A-meldingen: Dato for siste lønnsendring og endring av stillingsprosent kan settes til 1.1.2015

Det er først når lønn eller stillingsprosent endres på et senere tidspunkt, reelle datoer er viktige.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med de forberedelser som må gjøres i tilknytning til innføringen av a-ordningen, stilte NARF spørsmål ved om det er viktig for NAV og SSB å få korrekte datoer for

  1. siste lønnsendringsdato, og 
  2. siste dato for endring av stillingsprosent. 

Vi påpekte samtidig at dersom disse datoene først er viktige ved fremtidige endringer, vil det samlet spare næringslivet for mange dagsverk dersom datoene kan settes til en "dummy"-dato, f eks 01.01.2015. Vi har nå fått bekreftet at disse to datoene ikke har praktisk betydning før det senere skjer faktiske endringer av henholdsvis lønn og stillingsprosent. Datofeltene kan derfor legges inn med "dummy"-dato, f eks 01.01.2015.

Det beste er selvsagt å ha korrekte datoer, ikke minst for å slippe spørsmål fra arbeidstakere om hvorfor det er satt feil dato i feltene. Dersom opplysningene ikke ligger inne i systemene og det vil medføre en del heft å finne korrekte datoer, kan altså løsningen over tas i bruk. Arbeidsgiver bør informeres om muligheten/løsningen.

NAV og SSB presiserer at det er svært viktig at dato for endringer av lønn og stillingsprosent etter 01.01.2015 blir korrekt inntatt i a-meldingen.

Vi spurte for øvrig om "dummy"-dato kan brukes også på arbeidsforholdets startdato. Her fikk vi til svar at denne datoen må være reell, og er en svært viktig variabel både for NAV og SSB.