A-meldinger for 2016 kan først sendes inn etter nyttår

Tjenesten som åpner for å sende inn to måneder frem i tid, gjelder ikke ved overgang til nytt år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dersom en arbeidsgiver forsøker å innrapportere en a-melding som gjelder 2016 før nyttår, vil denne bli avvist. Innsending av slik melding kan først skje når vi har kommet oss over i 2016. 

Vanligvis kan a-meldinger leveres to måneder frem i tid, noe som i flere tilfeller er praktisk. Når vi passerer månedsskiftet oktober/november, kan du ikke lenger benytte denne tjenesten. I stedet kan du kun forskuttere levering for desember 2015. A-melding for januar og februar 2016 kan altså tidligst leveres i januar. 

Skattedirektoratet begrunner beslutningen med at statsbudsjettene kan inneholde endringer for en del inntektskombinasjoner i a-meldingen, som det tar tid å implementere i systemene. Lovvedtak kan dessuten komme tett oppunder det nye året. For å hindre ikke gyldige a-meldinger er derfor mulighetene til å sende inn i forkant blitt stanset. Dette bidrar til å sikre at også brukerne ikke risikerer å måtte korrigere innsendelser unødig.