Arbeidsgivere må gi informasjon om permitterte arbeidstakere

Løsningen for å utbetale lønnskompensasjon er klar.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omsider har NAV fått på plass løsningen som vil utbetale både:

  • lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn
  • refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn.  

NAV har laget en løsning hvor de er avhengig av hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte. 

To oppdrag til arbeidsgiverne

Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:  

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Les mer om informasjon som må gis og finn kalkulator for beregning av lønn per dag her.

Så fort arbeidsgiver har utført dette, vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.  

Pengene vil være på konto senest 3 dager etter at arbeidsgiver har gitt de opplysningene NAV trenger. 

Fare for begrensninger i tilganger

I sin pressemelding skriver NAV at dersom veldig mange prøver å bruke løsningen samtidig, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig. Dette gjøres for å sikre at løsningen er stabil. Arbeidsgiverne vil da få en beskjed på skjermen om å prøve igjen litt senere. 

Vi må forutsette at NAV har sikret rikelig med kapasitet i løsningen, slik at begrensningen ikke blir aktuell før det virkelig er veldig mange som er inne i løsningen.

Bakgrunn

I mars vedtok Stortinget midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt kortes ned fra 15 til 2 dager og NAV dekker fra dag 3-20. Permitterte får dekket full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden).

Mer informasjon om løsning for lønnskompensasjon og refusjon

Gå til løsning for lønnskompensasjon og refusjon