Arbeidstaker kan kreve ny ferie ved sykdom

I disse ferietider kan det være verdt å huske at en arbeidstaker som blir syk i ferien, kan kreve ny ferie.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidstilsynet minner på sine internettsider om at for å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at arbeidstaker har vært 100 % arbeidsufør og fått legeerklæring på dette. Arbeidstilsynet skriver videre:

"Du kan kreve å få nye feriedager fra første sykedag, og du har rett til å få like mange nye feriedager som du har vært syk. Et slikt krav må du dokumentere med legeerklæring. Kravet må gis til arbeidsgiver så raskt som mulig og 'uten ugrunnet opphold' etter at arbeidet gjenopptas. Merk at egenmelding ikke gir rett til nye feriedager."


Les mer om retten til ferie, herunder sykdom i ferien, her.