Betalingsfrist for skattetrekk i lottoppgjør for 2015 utbetalt i 2016 er 15. mars

Rentekrav fra skatteoppkrever kan kreves frafalt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med forskriftsfastsettelse av fristen 20. februar for levering av a-melding innen lott og part ved fiske- eller fangstvirksomhet, ba Regnskap Norge Skattedirektoratet om å klargjøre hvilken betalingsfrist som gjelder for skattetrekket. Vi var oppmerksomme på at skatteoppkreverne praktiserte 15. januar som frist, men klarte ikke finne ut av hvilket hjemmelsgrunnlag dette baserte seg på. 

Skattedirektoratet har i e-post av 11. februar 2016 svart at riktig frist er 15. mars. Dette gjelder lottoppgjør for fjoråret, hvor skattetrekket gjennomføres i januar eller februar. Her har med andre ord hovedregelen for betaling av skattetrekk utført i januar og februar blitt lagt til grunn.

Skattedirektoratet skriver følgende om betalingsfristen og rentekrav sendt fra skatteoppkrevere: 

"Lott eller part i fiske- og fangstvirksomhet - rapportering og betaling av forskuddstrekk 

Uriktig påløp av forsinkelsesrenter ved rapportering og betaling av forskuddstrekk i lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet opptjent i 2015, når utbetalingen skjer i 2016

Lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet er trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav c. Forskuddstrekket skal gjennomføres når lott eller part utbetales. Skattedirektoratet legger til grunn av betalingsfristen for forskuddstrekk i lott eller part som er opptjent i 2015, men hvor utbetalingen skjer i 2016, skal følge betalingsfristen i skattebetalingsloven § 10-10. Det innebærer at slike forskuddstrekk gjennomført i januar eller februar 2016 skal betales senest 15. mars 2016, selv om trekkgrunnlaget (lott eller part) og trekket skal henføres til desember i 2015.

Forskuddstrekket må rapporteres sammen med opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet på a-melding for desember 2015. Finansdepartementet har i forskrift til a-opplysningsloven fastsatt særskilt frist til 20. februar 2016 for innrapportering av slike opplysninger i a-melding for desember 2015.

Rapporteringen av forskuddstrekket på a-melding for desember vil av systemmessige årsaker medføre feilaktig påløpt rentebelastning for disse forskuddstrekkene. De opplysningspliktige dette gjelder må derfor henvende seg til skatteoppkreveren for å få frafalt rentekravet. Skatteoppkreverne er informert om dette."

Samme tekst er lagt ut på a-ordningen sine sider.

Les mer om fristen 20. mars for levering av a-melding for lottoppgjør her.