Dagpenger til permitterte i fiskeindustrien

Permitterte i fiskeindustrien kan maksimalt motta dagpenger i 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Frem til 18. februar 2016 har kun meldeperioder (en fjortendagersperiode) hvor det har blitt utbetalt dagpenger, blitt medregnet i disse 52 ukene. Dette har vært feil praksis.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Praksis ble endret 18. februar 2016 i tråd med hva som er riktig i henhold til regelverket. Alle perioder hvor brukeren er permittert skal telle med, uavhengig av om det er utbetalt dagpenger eller ikke.

Som følge av at det ikke ble tilstrekkelig informert om denne praksisendringen, gis brukerne og arbeidsgiverne en periode på tre måneder til å tilpasse seg dette. NAV beklager at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om praksisendringen og de ulemper dette har påført en del av NAVs brukere. Dette innebærer at ny praksis (ny og riktig tellemåte) gis virkning fra 1. august 2016.

Permitterte som har nådd maksimal stønadsperiode etter 18. februar 2016 og som har fått avslag på grunn av maksimal stønadsperiode, vil få sine saker vurdert på nytt.

Artikkelen er basert på artikkel fra nav.no.