Endelig frist for levering av a-melding for lottoppgjør ikke avklart

Inntil videre gjelder ordinære frister for a-melding og betaling forskuddstrekk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etatenes fellesforvaltning har på forespørsel fra Regnskap Norge gitt tilbakemelding om at endelig avklaring vil komme i løpet av første halvdel av januar. Samtidig gir Etatenes fellesforvaltning følgende informasjon: 

"Etatenes fellesforvaltning jobber med å avklare en ev. særskilt frist for rapportering og innbetaling av forskuddstrekk for lott og part i forbindelse med årsskifte. Da fristen dessverre ikke er endelig avklart kan følgende legges til grunn ved rapporteringen for desember 2015. De opplysningspliktige må rapportere tilgjengelige opplysningene innen gjeldende frister. Opplysninger av betydning for rapporteringen som ikke er tilgjengelige før fristen utløper må rapporteres når disse foreligger. Dette vil typisk gjelde lottoppgjørene. 

Etter a-opplysningsloven kan Skattedirektoratet ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr ved for sen rapportering. I innføringsåret av a-ordningen er det viktig at alle opplysningspliktige kommer i gang med innsendingen av a-meldinger. Skattedirektoratet ved Etatenens fellesforvaltning vil derfor ikke sanksjonere for sent leverte opplysninger for desember 2015, som blir levert i løpet av januar 2016. 

Etatenes fellesforvaltning vil komme tilbake med endelig informasjon om hva som gjelder for rapporting i ovennevnte tilfeller i første halvdel av januar."