Endring i kravene til opplysninger i reiseregning for bilgodtgjørelse

Skattedirektoratet moderniserer hva totalt kjørt distanse kan bygge på. Både kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok og nettbasert kartprogram godtas.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordlyden i Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 (6) er endret når det gjelder kravet til angivelse av kjørte kilometer i forbindelse med yrkes- eller tjenestereiser.

Bestemmelsen lød tidligere slik: 

«Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

(...)

  • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise (…)»

 

Teksten er nå endret til følgende: 

«Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

(...)

  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram(…)»

Skattedirektoratet har opplyst at ordlyden i bestemmelsen har vært både unødvendig streng og utdatert ved at antall kilometer kjørt skal noteres på bakgrunn av bilens «kilometerteller» eller «trippteller». En elektronisk kjørebok vil være mer nøyaktig og bør uansett godtas. Direktoratet gir videre uttrykk for at  det i praksis også bør holde å legge inn distansen i "Googls Maps" eller lignende nettbasert kartprogram. Reisemål skal uansett angis, og det kan da kontrolleres at kjøreavstanden stemmer ved en eventuell kontroll. 

Endringen innebærer ikke noen endring i selve kjøredistansen som skal oppgis i reiseregningen, det er bare metoden for måling av kjøredistansen som er endret.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.