Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger

Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt endringer i lover og forskrifter i forbindelse med covid-19. 

Permitteringsperioden tilbakestilles fra 49 uker til 26 uker 

Maksimum perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering tilbakestilles til 26 uker innenfor en 18-månedersperiode for nye permitteringer som iverksettes fra og med 1. juli 2021.  

For å sikre reell mulighet for å permittere etter pandemien, vil eventuelle permitteringsperioder før 1. juli 2021 ikke telle med i antall permitteringsuker i de siste 18 måneder.  

Det gjøres ikke nye endringer for permitteringer som startet før 1. juli 2021, og disse kan fortsette til og med 30. september 2021 uten at lønnsplikten gjeninntrer. 

Les mer på NAVs sider 

Særbestemmelser for rett til sykepenger i forbindelse med korona er videreført til og med 30. september 2021 

Dette gjelder: 

  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av korona eller mistanke om slik sykdom. De som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. 

  • For koronarelatert fravær fra arbeidet, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Arbeidsgiver får refusjon fra trygden fra 4.-16. dag.  

  • For koronarelatert sykefravær, yter trygden sykepenger fra og med fjerde dag til selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

Les mer på NAVs sider

Særbestemmelser for rett til omsorgspenger i forbindelse med korona er videreført til og med 30. september 2021

Dette gjelder: 

  • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt på grunn av korona. 

  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det kreves dokumentasjon fra lege for det særlige smittevernhensynet . 

  • Rett til omsorgspenger dersom skolen eller barnehagen er stengt etter at kvoten er brukt opp. Det skal legges fram dokumentasjon på stengningen ved lokalt besluttet stengning. 

Les mer på NAVs sider 

For mer informasjon om endringene fra Arbeids- og sosialdepartementet se regjeringens sider