Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen foreslår å øke antall lønnspliktdager for arbeidsgiver fra to til ti dager fra 1. september.

Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt ut over de 26 ukene som nå gjelder. I Revidert nasjonalbudsjett er det allerede foreslått en utvidelse av fritaksperioden for lønnsplikt fram til 31. oktober, uavhengig av om grensen på 26 uker er nådd.

Lønnskompensasjon

Arbeidsgivers lønnspliktperiode må ses i sammenheng med 18-dagers lønnskompensasjons­ordning, som ble innført for å kompensere arbeidstakerne for redusert lønnsplikt. Når lønnspliktdagene øker fra to til ti, svekkes begrunnelsen for å kompensere arbeidstakerne gjennom en slik ordning. Derfor foreslår regjeringen å avvikle den midlertidige ordningen om 18-dagers lønnskompensasjon fra 1. september. Samtidig opprettholdes bortfallet av tre ventedager for dagpengemottakere ut oktober 2020. Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden i dagpengeordningen videreføres også ut oktober 2020.