Endringer i permitteringsreglene fra 1. januar 2012

Adgangen til å permittere arbeidstakere strammes inn fra 1. januar 2012 som følge av at de fleste endringene i permitteringsregelverket som ble innført i forbindelse med finanskrisen i 2009, oppheves.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette innebærer at den maksimale perioden med dagpenger under permittering reduseres fra 52 til 30 uker med virkning fra 1. januar 2012. Arbeidsgivers lønnsplikt trer da inn igjen etter 30 uker med permittering.

 Arbeidsgivers lønnsplikt (de første dagene av permitteringen) forlenges fra 5 til 10 dager ved permitteringer der arbeidstiden reduseres med minst 40 prosent, også dette med virkning fra 1. januar 2012. Der arbeidstidsreduksjonen er mindre enn 40 prosent, vil det fortsatt være en arbeidsgiverperiode på 15 dager. Det vises til lov om lønnsplikt under permittering § 3 nummer 1 a).

For å få rett til dagpenger under permittering, økes kravet til reduksjon i arbeidstiden fra 40 til 50 prosent.

 Endringene gjelder bare for nye permitteringer etter 1. januar 2012.