Fiskere får utstedt skattekort, etter feilaktig å ha fått utskrevet forskuddsskatt

Skattetrekksmelding er i ferd med å bli sendt ut til de som er berørt.

Del

En del fiskere fikk for 2018 feilaktig skrevet ut forskuddsskatt i stedet for skattekort. Skattedirektoratet har nå produsert nye skattekort og skattetrekksmeldinger til de som var berørt av feilen. 

Skattedirektoratet har forsøkt å begrense produksjonen til de som ikke selv har søkt om skattekort.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs