Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Grunnbeløpet var tidligere kr 92 576. Endringen utgjør en økning på kr 1 058. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser.