Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.

Del

Grunnbeløpet var tidligere kr 92 576. Endringen utgjør en økning på kr 1 058. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs