Folketrygdens grunnbeløp er økt til kr 92.576.

Endringen får virkning fra 1. mai 2016. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir dermed kr 91.740.

Del

Grunnbeløpet var tidligere kr 90.068. Endringen utgjør en økning på kr 2.508. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser.

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs