Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med stengte barnehager og skoler har myndighetene tidligere opplyst at omsorgspenger vil være en mulighet for de som ikke har mulighet for hjemmekontor eller andre fleksible løsninger. Som følge av dette har kvoten for omsorgspengedagene (syke-barn-dager) fort blitt brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars. Doblingen av kvoten vil gjelde ut 2020.

Arbeidsgiverperioden kortes ned

For å redusere kostnadene for arbeidsgiver i forbindelse med utvidelsen, kortes arbeidsgiverperioden kraftig ned og arbeidsgiver skal bare betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.

Foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner får mulighet til å overføre dager med omsorgspenger mellom seg. Med denne adgangen ønsker myndighetene å tilrettelegge spesielt for at de som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid. Det er opplyst at adgang til overføring mellom foreldre er generell, men det oppfordres til at denne muligheten benyttes for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Les pressemeldingen fra departementet her.