Foreldre har rett til omsorgspenger ved lokale utbrudd

Dersom skolen eller barnehagen stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte har foreldre rett til omsorgspenger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen melder i pressemelding at de legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager må lukke som følge av lokale utbrudd. Foreldre vil ha rett til omsorgspenger, også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i vår og justert i sommer. Foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020 (fra 1. juli til 31. desember). Denne kvoten må brukes opp først. Hvis kvoten er brukt opp og det kommer lokale utbrudd og stengninger, får foreldre flere omsorgsdager.

Har du brukt opp kvoten?

Dersom du har brukt opp kvoten skal du be om at skolen eller barnehagen skriftlig bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Bekreftelsen kan være en e-post. Den bør komme fra rektor eller barnehagen. Foreldrene skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden.