Fristen for levering av a-melding for desember forlenges ikke

Regnskap Norge anmodet Etatenes fellesforvaltning om å avvente sanksjonering, på tilsvarende måte som i januar 2016. Anmodningen etterkommes ikke.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fristen for levering av a-melding for desember 2016 er dermed torsdag 5. januar 2017. 

I sin orientering skriver Etatenes fellesforvaltning følgende:

"Frist for å levere a-melding for desember 2016 er 5. januar 2017. Etatenes fellesforvaltning har ikke anledning til å innvilge utsatt frist for levering av opplysninger i a-ordningen.

(...) Opplysninger av betydning for rapporteringen som ikke er tilgjengelige før fristen utløper må rapporteres når disse foreligger."

Tvangsmulkt skal varsles, og gis fra ny frist

Vær oppmerksom på at forsinkelsesgebyr i form av tvangsmulkt skal varsles, og at det i varselet angis en ny frist for når tvangsmulkten gjelder fra. Tvangsmulkten regnes med andre ord ikke tilbake til opprinnelig frist. Dette følger av a-opplysningsloven § 10 og a-opplysningsloven § 4-2.

Overtredelsesgebyr neppe aktuelt nå

Skattedirektoratet har i tillegg hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, blant annet i tilfeller hvor det sendes inn tilleggsoppgave. Dette er et gebyr som kan gis fra dagen etter opprinnelig frist, jf a-opplysningsloven § 11 og a-opplysningsloven § 4-4.

Etter hva Regnskap Norge er kjent med har Etatenes fellesforvaltning ikke konkrete planer om å ta i bruk overtredelsesgebyr foreløpig, men vi må påregne at dette blir aktuelt på et senere tidspunkt.