Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fritaket retter seg mot utenlandske arbeidsgivere med arbeidstakere som returnerte midlertidig til Norge pga. koronasituasjonen.

I slike tilfeller gis fritak fra plikten til å gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven, samt plikten til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven.

Fritaket gjaldt i første omgang for inntektsåret 2020, og ble forlenget ut inntektsåret 2021 ved forskriftsendring 25. januar.

Fritakets omfang

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge. Dette vil omfatte arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet som nå utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge.

Normalt ville arbeidstakerne utført arbeidet fra sitt faste arbeidssted i utlandet. Mange av disse valgte å returnere til Norge midlertidig i forbindelse med koronautbruddet, og mange ble værende i Norge lenger enn planlagt som følge av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

Retten til lengre opphold i Norge for de med skattenedsettelse etter ettårsregelen

Skattemyndighetene legger til grunn at arbeid i Norge fra hjemmekontor, i perioden der oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold som følge av koronaviruset, ikke vil føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes.

Les mer om øvrige forutsetninger og vilkår i egen prinsipputtalelse.