Gjeninnføring av trekkfri diettsats - behandling i a-meldingen

Skattedirektoratet har fastsatt ny diettsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Som vi tidligere har omtalt gjeninnføres den såkalte "brakkesatsen", med unntak for pendlere. Etatenes fellesforvaltning har lagt ut en orientering om endringen og hvordan diettgodtgjørelsen skal innrapporteres i a-meldingen. Vi gjengir orienteringen i sin helhet nedenfor.

I tillegg er det verdt å merke seg at forskuddsmeldingen det henvises til nå er oppdatert, jf lenke nedenfor. Tekst som er endret i forskuddsmeldingens kapittel 12.2 er skrevet i kursiv.

"Presisering - kostsats ved overnatting privat eller hybel/brakke med kokemulighet

Skattedirektoratet har fastsatt ny kostsats for arbeidstakere på yrkesopphold som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter for 2018.

Ikke trekkfri kostgodtgjørelse for pendlere som kan tilberede mat i pendlerboligen

I forskuddsmeldingen (SKD nr. 7/17) kapittel 9.15, jf. 12.2 fremgår det at Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfri kostgodtgjørelse for arbeidstakere som bor privat eller hybel/brakke med kokemuligheter utgår f.o.m. inntektsåret 2018.

Skattedirektoratet har nå avklart med Finansdepartementet at denne begrensningen bare gjelder for pendleropphold.

Trekkfri kostgodtgjørelse på yrkesopphold

Arbeidstakere på yrkesreise med overnatting (yrkesopphold) kan få dekket trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller ved privat overnatting.

Skattedirektoratet skal fastsette ny "brakkesats" som tilsvarer satsen for fri kost alle måltider. For 2018 er satsen 88 kroner. Satsen skal gjelde hele 2018. Forskuddsmeldingen og satser på skatteetaten.no blir oppdatert.

Refusjon av utgifter til mat for arbeidstakere på yrkesopphold som bor privat/hybel/brakke med kokemuligheter kan gis etter bilag. Slik refusjon er ikke begrenset til gjeldende sats.

Rapportering i a-meldingen

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting på hybel/brakke eller privat utbetalt etter brakkesatsen rapporteres i a-meldingen i beskrivelsen Utgiftsgodtgjørelse – Reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat og tilleggsinformasjon antall døgn. For utenlandsk pendler rapporteres trekkfri kostgodtgjørelse i beskrivelsen Utgiftsgodtgjørelse – arbeidsopphold kost og tilleggsinformasjon antall døgn og utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag.

Trekkpliktig kostgodtgjørelse ved overnatting, både for pendleropphold og yrkesopphold, rapporteres i beskrivelsen Utgiftsgodtgjørelse – Reise kost. Dette gjelder for eksempel der hvor det er utbetalt kostgodtgjørelse som overstiger den trekkfrie satsen.

For utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge rapporteres trekkpliktig kostgodtgjørelse i beskrivelsen Utgiftsgodtgjørelse – arbeidsopphold kost og tilleggsinformasjon utlending med opphold i Norge. Se beskrivelsen for hvilke tilfeller dette gjelder.

Veiledningen til a-meldingen er oppdatert med presiseringene."

Regnskap Norge har nettkurs om de nye diettreglene

For 2018 er det flere endringer i diettreglene og området er uoversiktelig. Vi har derfor laget et nettkurs for deg som ønsker å få kontroll på hva som gjelder. Les mer om kurset "Diettregler fra 2018 - få full kontroll" her.