Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan søkes om digitalt

Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på arbeidstilsynet.no og lagres i Altinn.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Artikkelen nedenfor baserer seg på Arbeidstilsynets artikkel om løsningen, med enkelte tilpasninger.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid åpner for en annen fordeling av arbeidstiden. Dette innebærer at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal imidlertid arbeidstiden ikke overstige lovens grenser.

Bedre veiledning og kortere saksbehandlingstid

Søknader har fram til nå blitt sendt fra søker i fritt format på epost eller brev. Ved søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid kreves spesifiserte opplysninger og dokumentasjon i form av vedlegg, noe som har gjort at søknadsprosessen har vært utfordrende for søkere. En stor andel av de søknadene Arbeidstilsynet har mottatt har vært mangelfulle, og Arbeidstilsynet derfor vært nødt til å innhente tilleggsopplysninger for å få saken tilstrekkelig opplyst. Dette har gjort søknadsprosessen ressurskrevende både for søker og Arbeidstilsynet, og har også ført til at saksbehandlingstiden har vært unødvendig lang.

Gjennom de digitale skjemaene får søkerne bedre hjelp til å fylle ut alle de opplysningene som er nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle søknaden.
Den digitale løsningen vil trolig også føre til kortere saksbehandlingstid, fordi overgangen fra papirbasert til digital løsning vil gi en mer effektiv og oversiktlig behandling av søknadene.

I første omgang vil Arbeidstilsynet ta i bruk digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning. Den samme løsningen vil senere bli tilgjengelig for søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid på særskilt grunnlag og utvidet overtidsarbeid.

På sikt vil det bli krav om at alle søknader om arbeidstid skal leveres på digitale skjema.

Søknader lagres i Altinn

Søknaden finner du på sidene til Arbeidstilsynet, men blir lagret på Altinn. Søker kan finne igjen søknaden sin der.

Dessverre ser det ut til at arbeidsgivere ikke kan gå rett til Altinn og finne nytt søknadsskjema der. Regnskap Norge vil ta opp med Arbeidstilsynet at skjemaet bør være tilgjengelig også i Altinn.

Skjemaløsningen ligger tilgjengelig her.

De siste ti årene har Arbeidstilsynet sett en klar økning i antall søknader om ulike arbeidstidsordninger. I 2008 var tallet 1608. Ti år senere var tallet økt til 2209, altså en økning på litt over 35 prosent. Arbeidstilsynet mottar flest søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid fra bygg- og anlegg, verft og helse og omsorg.

Les mer om bestemmelser om gjennomsnittsberegning og arbeidstid for øvrig her.