Husk frist 1. juli for å justere bedriftsintern aldersgrense

Ny aldersgrense på 70 år må innføres innen 1. juli. Hvis ikke blir aldersgrensen 72 år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. juli i fjor ble aldersgrensene for når arbeidsforhold kan bringes til opphør fra arbeidsgivers side endret. Den normale aldersgrensen ble økt fra 70 år til 72 år.

Arbeidsmiljøloven § 15-13 a tredje og fjerde ledd åpner for at lavere aldersgrense under gitte forutsetninger kan fastsettes. Slik bedriftsintern aldersgrense kunne tidligere ikke settes lavere enn 67 år. Nå er denne grensen 70 år.

I forbindelse med lovendringen ble det gitt overgangsbestemmelse som sier at lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter 1. juli 2015, dersom slik grense var etablert før dette tidspunkt.

Dersom aldersgrensen ikke justeres innen 1. juli 2016 blir arbeidsmiljølovens hovedregel gjeldende, altså 72 år.

Les mer hos NHO.