Julegaver til ansatte og skatteplikt

Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er viktig å merke seg at reglene om skattefrie julegaver er endret fra i fjor. Beløpsgrensen for skattefritak har blitt vesentlig høyere, og arbeidstakere kan motta skattefrie julegaver også fra andre enn egen arbeidsgiver.

Nytt av året er også at skattefritaket for slike gaver ikke lenger er betinget av at arbeidsgiver ikke fradragsfører gaven skattemessig.

Ansatte kan motta gaver på verdi inntil 2000 kroner skattefritt

Som hovedregel er gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det finnes unntak. Det er en tradisjon hos mange arbeidsgivere å gi ansatte en gave til jul. Slike gaver er skattefrie dersom visse vilkår er oppfylt.

For det første må gaven bestå av annet enn penger. Den kan f eks gjerne være et gavekort, dersom dette ikke kan veksles inn i kontanter. Videre må verdien av gaven ikke overstige kr 2.000,-, totalt i løpet av inntektsåret.

Mottar ansatte slike gaver fra andre enn egen arbeidsgiver, f eks arbeidsgivers forretningsforbindelser, er disse også skattefrie, så lenge den samlede verdien av slike gaver og eventuelle gaver fra arbeidsgiver ikke overstiger kr 2.000,-.

Skattefritaket er også som hovedregel betinget av at gaven gis som ledd i en generell ordning i bedriften. Dette kravet gjelder dog ikke gaver som mottas fra andre enn arbeidsgiver.

Skattefritaket for slike gaver gjelder også for styremedlemmer.

Gaver som overstiger 2000 kroner

Dersom gaven har høyere verdi enn kroner 2000, vil 2000 kroner fortsatt være skattefri gave for arbeidstakeren, men den overskytende verdien vil være skattepliktig som lønn.

Andre gaver av bagatellmessig verdi

Ansatte kan også i løpet av året motta enkle oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, i tillegg til gave etter 2000-kronersregelen. Dette kan f eks være en blomsterbukett, en konfekteske eller en rimelig flaske vin. Slike gaver kan den ansatte også motta skattefritt fra andre enn arbeidsgiver.

Fradragsrett for arbeidsgiver

Julegaver som er omfattet av skattefritaket er fradragsberettiget for arbeidsgiver under forutsetning av at dette er en generell ordning i virksomheten.

Gaver som er skattepliktige som lønn for den ansatte vil også være fradragsberettiget for arbeidsgiver, men da som en lønnskostnad. I disse tilfellene må arbeidsgiver beregne arbeidsgiveravgift av gaven.