Kan arbeidsgiver nekte ansatte å se på OL i arbeidstiden?

Det er OL i Pyeongchang og mange ønsker å følge med på sine favorittøvelser – også de som er på jobb. Spørsmålet er om de har anledning til dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Utgangspunktet er klart: I arbeidstiden skal arbeidstaker stå til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre arbeid i henhold til arbeidsavtalen. Det ligger derfor innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme hva arbeidstaker skal bruke arbeidstiden på.

Private gjøremål – som å se på (nett)TV – skal ikke utføres i arbeidstiden. Arbeidstakerne har derfor ikke rett til å kreve å se på OL på jobb.

Derimot vil arbeidstakerne i løpet av lengre arbeidsdager ha krav på pauser. I motsetning til arbeidstiden kan arbeidstakerne selv disponere pausene slik de ønsker.

Hensiktsmessig med interne retningslinjer

Det vil imidlertid ikke alltid være praktisk eller mulig å legge arbeidstakers daglige pauser til høydepunkter fra OL, og ofte lite forenlig med arbeidsoppgavene som skal utføres. Dette vil nødvendigvis variere med den enkelte arbeidsplass og hva man der utfører av arbeid.

På den annen side har arbeidstakere flest tilgang til egen mobil og/eller pc hvor samtlige OL-sendinger kan streames og følges til en hver tid. Tilgangen og tilgjengeligheten utfordrer ikke bare hensynet til arbeidstakernes effektivitet og produktivitet, men medfører også en belastning på nettverket – som igjen kan få ringvirkninger for arbeidsutførelsen for øvrig.

Argumentet «vinter-OL hvert fjerde år er vel greit», men hva med sommer-OL, VM i sjakk eller EM i friidrett? Som arbeidsgiver kan det være hensiktsmessig med interne retningslinjer for å sette rammene for hva som er greit i din bedrift, og ikke minst å finne gode løsninger.

Det er enklere å avklare forventinger i forkant, enn å krangle i etterkant.

Engasjerte medarbeidere og samhold

Med dette sagt: Vinter-OL er en folkefest som bidrar til engasjerte medarbeidere, samhold og glede, noe som igjen er positivt for arbeidsmiljøet og arbeidsinnsatsen.

Det kan derfor være en god idé for arbeidsgiver å vise en viss grad av fleksibilitet, og vi opplever at arbeidsgivere flest har tillit til at arbeidstakerne klarer å disponere tiden sin selv samtidig som hensynet til egne arbeidsoppgaver ivaretas.