Lønnskompensasjon til permitterte er forsinket

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6 G fra dag 3 til 20 under koronakrisen er forsinket.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Permitterte arbeidstakere som ikke har fått lønnskompensasjon gjennom arbeidsgivers forskuttering av ytelsen, må søke om å få lønnskompensasjon. Les mer om ordningen her.

NAV har arbeidet med å få på plass en løsning for å kunne ta imot søknader, men varsler nå at de er forsinket. NAV jobber for å kunne utbetale lønnskompensasjonen så raskt som mulig, uten å antyde hva dette innebærer.

Permitterte må søke særskilt for å få dekket lønnstapet

Når permitterte mottar vedtak som gir rett til dagpenger etter å ha søkt om ytelsen, opplyser NAV at utbetaling av lønnskompensasjon for dag 3 til 20 først vil skje på et senere tidspunkt.

NAV har samtidig oppfordret permitterte om å selv følge med, for å få nærmere informasjon om hvordan egen søknad for dette skal fremmes.

Merk for øvrig at det ikke et vilkår for lønnskompensasjon at den permitterte har rett til dagpenger, og medfører for eksempel at studenter og arbeidstakere over 67 år vil ha rett på denne lønnskompensasjonen. Videre er det opplyst at dersom NAV skal klare å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig å behandle søknaden før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden.

Forskudd på dagpenger eller sosialhjelp kan avhjelpe

Forsinkelse i utbetaling av lønnskompensasjonen kan gi en vanskelig økonomisk situasjon for permitterte. Ved å søke om forskudd på dagpenger eller sosialhjelp kan NAV utbetale penger tidligere.

De som har rett til dagpenger kan søke om forskudd på dagpenger. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for å søke om forskudd. Forskudd kan utbetales mens søknaden om dagpenger behandles. Dette er et midlertidig tiltak under koronasituasjonen for å sikre at permitterte som har mistet inntekten vil kunne få penger raskt inn på konto.

For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp. Se egen informasjon på NAV.no for mer informasjon.

Arbeidsgivere som har forskuttert lønnskompensasjon

Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere som har mulighet til å forskuttere lønnskompensasjon mot refusjon på et senere tidspunkt. Vær oppmerksom på at muligheten for å søke slik refusjon opphører for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020.

NAV opplyser at de utvikler en digital søknad- og utbetalingsfunksjon slik at arbeidsgiver kan søke refusjon for forskuttert lønnskompensasjon. Opprinnelig er det opplyst at denne skal være klar i månedsskiftet april/mai. NAV opplyser nå at de jobber for at denne skal være klar så raskt som mulig.

Les mer om arbeidsgivers plikter knyttet til innrapportering, arbeidsgiveravgift, feriepenger mv. av slik forskuttert lønn.