Lott eller part i fiske- og fangstvirksomhet - rapportering og betaling av forskuddstrekk

Dessverre må det påregnes feilaktig forsinkelsesrente på forskuddstrekk som gjelder inntekt opptjent i desember 2016, men som først utbetales i 2017. Feilen må rettes ved å ta kontakt med skatteoppkrever.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lott og part i fiske- og fangstvirksomhet har ikke funnet sin plass innenfor a-ordningen helt godt ennå. Ved innberetningen for 2016 må det påregnes å måtte ta kontakt med skatteoppkreveren. 

Nedenfor følger informasjon om hvordan inntekt opptjent i 2016, men som først avregnes og utbetales i 2017, skal håndteres overfor skattemyndighetene.

Betalingsfrist forskuddstrekk 15. mars 2017

Betalingsfristen for forskuddstrekk i lott eller part som er opptjent i 2016, men hvor utbetalingen skjer i 2017, skal betales senest 15. mars 2017. Dette følger av skattebetalingsloven § 10-10, og gjelder selv om trekkgrunnlaget (lott eller part) og trekket skal henføres til desember i 2016.

Frist a-melding 20. februar 2017

Forskuddstrekket må rapporteres sammen med opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet på a-melding for desember 2016.

Fristen for rapportering i a-melding for desember 2016 av lott eller part opptjent i 2016, men utbetalt i 2017, er 20. februar 2017. Fristen er med andre ord betydelig lenger enn den ordinære desemberfristen for a-meldinger (5. januar).

Feilaktig påløpt forsinkelsesrente

Etatenes fellesforvaltning skriver i en orientering på Altinn at rapporteringen av forskuddstrekket på a-melding for desember, vil av systemmessige årsaker medføre feilaktig påløpt rentebelastning for disse forskuddstrekkene. De opplysningspliktige dette gjelder må derfor henvende seg til skatteoppkreveren for å få frafalt rentekravet. Skatteoppkreverne er informert om dette.

Kilde: Altinn