Lott eller part som er opptjent i 2017 og utbetalt i 2018

Frist for rapportering og betaling er henholdsvis 20. februar og 15. mars. Dessverre blir det beregnet forsinkelsesrenter, så dialog med kommunekasserer må påregnes.

Del

Nedenfor følger informasjon om hvordan inntekt opptjent i 2017, men som først avregnes og utbetales i 2018, skal håndteres overfor skattemyndighetene.

FRIST A-MELDING 20. FEBRUAR 2018

Lott og part i fiske- og fangstvirksomhet som er opptjent i 2017, men som først utbetales i 2018 skal rapporteres på a-melding for desember 2017. 

Fristen for rapportering av lottoppgjøret og forskuddstrekket er 20. februar 2018.

BETALINGSFRIST FORSKUDDSTREKK 15. MARS 2018

Betalingsfristen for forskuddstrekk i lott eller part som er opptjent i 2017, men hvor utbetalingen skjer i 2018, skal betales senest 15. mars 2018. Dette følger av skattebetalingsloven § 10-10, og gjelder selv om trekkgrunnlaget (lott eller part) og trekket skal henføres til desember i 2017.

FEILAKTIG PÅLØPT FORSINKELSESRENTE

Etatenes fellesforvaltning skriver følgende i en orientering på Altinn:

"Ettersom forskuddstrekket først rapporteres 20. februar blir det av systemmessige årsaker beregnet forsinkelsesrenter. For at rentekravet skal frafalles må du ta kontakt med skatteoppkrever."

 

Kilde: Altinn

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs