Mottakere av sykepenger mv slipper å søke NAV om reise til EU/EØS-land

Praksisendringen kommer som konsekvens av ny regelverkfortolkning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I media har det de siste dagene vært mye oppmerksomhet rundt feilaktige domfellelser for ytelsesmottakere som har oppholdt seg i EU/EØS-området, uten å ha fått godkjenning fra NAV.

En annen konsekvens av den nye fortolkningen av trygdeforordningen, er at mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger slipper å søke om å få reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold.

Det blir med andre ord lov for mottakere av sykepenger mv å reise på for eksempel feriereise i EU/EØS-området, uten å måtte søke NAV om å få beholde sykepengene under oppholdet.

Les mer hos NAV.