Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og fastsettingen av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv. Disse trer i kraft 1.1.2019. Som en del av tilretteleggingen stilles det krav om bruk av digital inntektsmelding, som erstatter det gamle inntektsopplysningsskjemaet.

Foreldrepenger er først ut. Her søkes det på forhånd, og for å sikre ferske inntektsopplysninger kan inntektsmeldingen først sendes fra og med fire uker før permisjonsstart.

Fra 4. desember må den digitale inntektsmeldingen brukes av arbeidsgivere i forbindelse med søknader om foreldrepenger fra og med 1. januar 2019.

For sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger blir den digitale løsningen pålagt fra nyttår.

Må bruke lønnssystem eller Altinn

NAV melder at innrapportering av digitale inntektsmeldinger for foreldrepenger fungerer bra, men de hadde forventet å motta langt flere.  

Hvis lønns- og personalsystemet og virksomhetens egne systemer ikke er ferdig med å integrere den digitale inntektsmeldingen, må Altinn-versjonen benyttes. Her må alle opplysninger legges inn manuelt, og er dermed mer tidkrevende å fylle ut.

Endring av rutiner

Mange arbeidsgivere har hatt som praksis å samle opp inntektsskjemaene og sendt dem samlet til NAV. Nå er det viktig å etablere rutiner for å sende inntektsmeldingen løpende. Med fire uker mellom første mulighet til å sende inn inntektsskjema og første permisjonsdag er det viktig at saker ikke blir liggende.

MER INFORMASJON OM INNTEKTSMELDINGEN

På www.nav.no/inntektsmelding finner du mer informasjon om den nye løsningen.

Les mer om bruk av lønnssystem og etablering av rutiner i vår artikkel Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema