Ny avstemmingsrapport for avstemming av lønn tilgjengelig

Den nye utgaven av avstemmingsrapport A07 gir deg flere detaljer. (Artikkelen ble oppdatert 11. november.)

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har mottatt mange innspill og ønsker om forbedringer i avstemmingsrapporten A07. Nå er den nye avstemmingsrapporten tilgjengelig i Altinn.

Avstemmingsrapporten er utvidet med flere detaljer. Blant annet kan det bestilles avstemmingsinformasjon om rapportert inntekt, fradrag og forskuddstrekk per inntektsmottaker.

Informasjon om opphold på Svalbard, Jan Mayen eller antall døgn ombord per inntektsmottaker er også ny informasjon i rapporten.

Hvordan bestiller du avstemmingsinformasjon?

Den nye rapporten bestilles på samme måte som tidligere. Bruk skjema A-melding - bestill avstemmingsinformasjon (A06). Når bestillingen er sendt, mottar den som har gjort bestillingen en rapport i Min meldingsboks i Altinn, A07 a-melding avstemming.

Nærmere om det nye innholdet

Avstemmingsrapporten er utvidet fra 3 til 6 arkfaner (omtalt som "delrapporter"):

 • Opplysningspliktig tall (oppsummering av opplysninger)
 • Arbeidsforhold 
 • Jan Mayen, Svalbard og Sjøfolk (NY)
 • Inntektsopplysninger (NY)
 • Forskuddstrekk og fradrag (NY)
 • Innsendingsinformasjon

Etatenes fellesforvaltning, som drifter a-ordningen, har kommet med en orientering om endringene, som gjengis nedenfor.

Opplysningspliktig – oppsummering av opplysninger

Summerte beløp per inntektsbeskrivelse er utvidet med bl.a. skatte- og avgiftsregel og landkoder. Dette gjør det mulig å avstemme beløp per skatte- og avgiftsregel, og beløp tilknyttet utland. I tillegg får du beskrivelser for forskuddstrekk og fradrag. Der du tidligere fikk en totalsum for forskuddstrekk og en totalsum for fradrag, blir summerte beløp splittet per type forskuddstrekk og type fradrag.

Inntektsopplysninger

Dette er en helt ny rapport. Her får du informasjon om hvert beløp som er rapportert per person. Dersom du bestiller rapporten for flere perioder, så summerer vi like inntekter for alle periodene. 

Forskuddstrekk og fradrag

Dette er en helt ny rapport. Her kan du se beløpene spesifisert per person. Hvis du bestiller rapporten for flere perioder, så summerer vi like beskrivelser for alle periodene. Summeringen tilsvarer den som gjelder for summering av inntektsbeskrivelser.

Jan Mayen, Svalbard og Sjøfolk

Dette er en helt ny rapport. For sjøfolk viser denne rapporten opplysninger du har rapportert om antall døgn ombord. For opphold på Svalbard eller Jan Mayen viser denne rapporten opplysninger du har rapportert om oppholdet, som start- og sluttdato for oppholdet. Opplysningene er spesifisert per person. Denne rapporten bestilles sammen med opplysninger om arbeidsforhold, og er kun mulig å bestille for en måned av gangen.

Arbeidsforhold og Innsendingsinformasjon

I disse rapportene er det ingen endringer.

Ugyldige inntektskombinasjoner

Hvis du har rapportert ugyldige inntektskombinasjoner, så vil avstemmingsrapporten vise et avvik. Dette er nytt. Avviket vil du se på to steder i avstemmingsrapporten. Du vil se den i delrapport for oppsummering av opplysninger for opplysningspliktig. Beløp rapportert på ugyldige inntektskombinasjoner summeres og presenteres separat i rapporten. I tillegg vil ugyldige inntektskombinasjoner vises i rapporten med inntektsopplysninger. Her markeres hver forekomst av ugyldig inntekt.

                                                           *  *  *

Avstemmingsrapporten tema på lønnskurs

Det skjer stadig nytt innenfor lønnsområdet, både når det gjelder regelverk, bruk av lønnssystemet og innhold i a-meldingen. I våre årsavslutningskurs innen lønnsområdet gjennomgås de viktige endringene i både avstemmingsrapporten og innen lønn ellers. 

Her er noen sentrale stikkord: 

 • Hvordan avslutte lønn 2016 på god måte i lønnssystemet
 • Ny avstemmingsrapport A07 - Innhold og bruk
 • Yrkesbiler – Er nye beskatningsregler håndtert riktig? Hvordan korrigere?
 • Ideelle organisasjoner – Hvordan unngå innberetningsproblemene fra i fjor i år
 • Naturalytelser – Beste praksis i lønnssystemet
 • Ny måte å rapportere trekk i lønn pga feriefravær i 2017 

Kursene er halvdagskurs, og er spesielt tilpasset brukere av henholdsvis Huldt & Lillevik og Visma Lønn. Mer informasjon om kursene finner du her: