Ny lønnskode fra 2017 - trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye a-meldingskoden heter "Kontantytelse trekkILoennForFerie".

Arbeidsgivere som foretar trekk i lønn for ferie skal altså fra og med inntektsåret 2017 benytte denne nye koden (inntektsbeskrivelsen) ved rapportering av trekk for ferie. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Den nye koden er aktuell å bruke ved trekk i lønn for feriedager når:

  • feriepengene utbetales samlet i en måned
  • feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas ut
  • arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Trekket skal fremgå med negativt fortegn, og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn (se rettledningen for lønn som rapporteres med andre koder).

Koden skal bare rapporteres med positivt beløp ved korreksjon av tidligere innrapportert beløp. Slik korreksjon skal rapporteres på samme måned som opprinnelig trekk ble gjennomført og rapportert.

Nedenfor gjengir vi eksemplene som er inntatt i rettledningen til koden, med unntak av de som gjelder arbeidstakere som slutter. 

Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet

Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. 

For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager. 

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 25/22) -34 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 48 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie -34 000


Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet. Utbetaler bare feriepenger og trekker for de dagene som overstiger gjennomsnittlig antall virkedager.

Arbeidsgiver utbetaler bare feriepenger i juni, uavhengig av når ferien tas. Arbeidstaker trekkes for de feriedagene som ikke kan avvikles i juni, slik at fastlønn kan utbetales som normalt de øvrige kalendermånedene.

Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut:

Lønnsslipp juni:  
Feriepenger i ferieåret 48 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 3/22) -4 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:  
Kontantytelse feriepenger 48 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie -4 000

 

Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas og feriepengetillegg i juni

I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan arbeidsgiver utbetale feriepengene etterhvert som ferien tas. Arbeidsgiver kan imidlertid utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven.

Typetilfelle 1)
Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn.

Lønnsslipp juni:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 14 000
Netto utbetalt 44 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juni:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 14 000

Arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 20 500
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 15/22) -20 500
Netto utbetalt 30 000

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juli:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 20 500
Kontantytelse trekkILoennForFerie -20 500


Typetilfelle 2)
Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas

Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn og tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli:

Lønnsslipp juli:  
Fastlønn 30 000
Feriepenger i ferieåret 28 800
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 15/22) -20 500
Netto utbetalt 38 300

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding juli:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse feriepenger 28 800
Kontantytelse trekkILoennForFerie -20 500


Arbeidsgiver trekker for ferie som ikke dekkes av feriepengene

Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Arbeidstaker tar ut 1 uke ferie (5 dager) i november, men har ikke opptjent feriepenger:

Lønnsslipp november:  
Fastlønn 30 000
Ferietrekk (trekk i lønn for ferie 5/22) -6 800
Netto utbetalt 23 200

På a-meldingen rapporteres dette som følger:

A-melding november:  
Kontantytelse fastloenn 30 000
Kontantytelse trekkILoennForFerie -6 800


Utfyllende informasjon, blant annet om hva du gjør når ansatt slutter

Se rettledningen for mer utfyllende informasjon om den nye koden.

Rettledningen tar blant annet for seg hvordan du rapporterer situasjoner med ikke-utbetalte feriepenger og gjennomføring av ferietrekk når arbeidstaker slutter. Rettledningen tar også kort for seg hvordan antall feriedager og virkedager beregnes.

Videre vil du finne informasjon om tilfeller hvor lønnen følger særskilte regler, slik som nettolønnsordning, sjøfolk-ordningen, lønn på Svalbard mv.

Merk også at dersom det er knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, skal samme tilleggsinformasjon tas med for lønnstrekket.