Ny rutine for innsending av sykepengekrav fra 15. juni 2015

Sykmeldingens del D skal sendes til NAV forvaltning i den ansattes bostedsfylke.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NAV begrunner endringen med at NAV skal skanne papirutskriftene         tidligere og dermed raskere kunne opplyse de berørte om hvilken status saken deres har. De nye rutinene skal medføre at:

  • NAV tidligere kan opplyse om status i en sak.
  • Det er mindre fare for feil når flersidige dokumenter håndteres i færre ledd.
  • Sykmeldere (leger mv) må nå bare å forholde seg til én adresse for hele landet. Tidligere måtte de sende til den enkelte sykmeldtes NAV-kontor.

Adressene til NAV Forvaltning i hvert fylke finner du via www.nav.no/sykepenger

Inntektsopplysningsskjema for arbeidstaker skal også sendes til NAV Forvaltning i den sykmeldtes bostedsfylke.

NAV ber om at innsender passer på at hvert ark har arbeidstakers fødselsnummer på i øverste høyre hjørne, og at skjemaene ligger samme vei uten binders         eller stifter.