Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

Del

Du finner de nye minstelønnssatsene på Arbeidstilsynets side for minstelønnssatser.

Næringene som har slike minstesatser er disse:

  • Byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid)
  • Elektro
  • Skips- og verftsindustrien
  • Renhold
  • Jordbruks- og gartnerinæringene
  • Persontransport med turbil
  • Godstransport på vei
  • Fiskeindustribedrifter

Se også Tariffnemndas vedtak (regjeringen.no)