Nye minstelønnssatser

Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. 

Det er endring av minstelønnssatser innenfor følgende sektorer:

• Jordbruks- og gartnerinæringene
• Overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter
• Skips- og verftsindustrien
• Elektrofagene
• Byggeplasser i Norge
• Fiskeindustribedrifter
• Renholdsbedrifter

Det vil også komme nye minstelønnssatser i persontransport med turbil og i godstrafikk på vei. Disse trer i kraft 1. juli 2019.

Forskriftene gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Les mer om minstelønn og se hvilke satser som gjelder fra 1. juni 2019.