Nye regler om midlertidige ansettelser og konkurransebegrensende regler

Betydelige og viktige endringer i arbeidsmiljøloven gjør det nødvendig for mange arbeidsgivere både i og utenfor regnskapsbransjen å endre arbeidsavtalene til daglig ledere og andre ansatte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

KS Komplett er et viktig og nyttig verktøy for regnskapsvirksomheter, og deler av innholdet kan også være aktuelt å ta i bruk for mange av regnskapsvirksomhetenes kunder.

Endringer som nå er gjennomført i KS er foranlediget av nye regler i arbeidsmiljøloven. Det er svært mange arbeidsgivere og arbeidstakere som blir berørt av de nye reglene, og det er Regnskap Norges anbefaling at alle som blir berørt av nye regler setter av tid til å endre, oppdatere og sette seg inn i nytt regelverk.

Reglene som åpner opp for at arbeidsgivere i større grad enn tidligere kan benytte seg av midlertidige ansettelser er hensyntatt i standard arbeidsavtale for midlertidig ansatt i KS. Disse reglene og tilhørende arbeidsavtale-maler kan tas frem når det er aktuelt for virksomheten å ansette midlertidig.

Har du som arbeidsgiver har arbeidsavtaler med konkurransebegrensende avtaler er du nødt til å orientere deg om de nye reglene. Og det innen utgangen av 2016, da overgangsreglene kun gir dette handlingsrommet for å oppdatere arbeidsavtalene. Avtalebestemmelser som inneholder konkurransebegrensninger for daglig leder eller andre ansatte, og som ikke er i tråd med de nye reglene, vil høyest sannsynlig ikke kunne påberopes av arbeidsgivere. Det er noe å tenke på for arbeidsgiver som ønsker å verne om sine kunder og sikre seg mot at ansatte som slutter også tar med seg deler av kundeporteføljen. Kanskje bør arbeidsgiver ikke bare endre arbeidsavtalene i tråd med loven, men samtidig utmeisle en god strategi for hvordan virksomheten på best mulig måte skal sikre at kunder blir værende, også etterat en ansatt slutter.

Som arbeidsgiver er det vårt råd at du bruker tid på å sette deg inn i de nye reglene. Oppdaterte arbeidsavtaler og informasjon om regelverket kan sikkert hentes flere steder, men KS Komplett i kombinasjon med Regnskap Norges nettkurs i Arbeidsrett skal dekke regelverket på en god måte, og i tillegg være rettet mot regnskapsbransjen spesielt.

Mer informasjon om KS Komplett