Omsorgspenger også for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på omsorgspenger ved fravær fra arbeidet ved barns sykdom.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omsorgspenger har til nå vært forbeholdt arbeidstakere, men fra 1. juli omfatter ordningen de nye gruppene. 

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Dersom du har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, kan du har rett til omsorgspenger fra første dag. Da må du søke om å få utvidet antall omsorgsdager.

Du må dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med erklæring fra lege. Du må også dokumentere de 10 dagene du har brukt som omsorgsdager (ventetid), og hvilke dager du søker omsorgspenger fra NAV for.