Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. Arbeidsgiver må i stedet gi informasjon til NAV om permitterte som skal ha lønnskompensasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tidligere omtalt at ordningen som skal sikre permitterte full lønn inntil 6G fra dag 3 – 20 i permitteringsperioden er forsinket. En automatisert ordning skal nå sørge for at permitterte får pengene på konto raskt når ordningen kommer på plass i første halvdel av juni.
 

MERARBEIDET MED NY LØNNSKOMPENSASJON FLYTTES OVER PÅ ARBEIDSGIVERNE

Opprinnelig ble det lagt til grunn at lønnskompensasjon til permitterte skulle baseres på opplysninger som arbeidsgivere har rapportert til NAV og Skatteetaten via a-ordningen. Nå viser det seg at opplysningene som arbeidsgivere har innrapportert gjennom a-meldingen ikke inneholder nødvendige opplysninger for å kunne fastsette lønnskompensasjon.

Den nye løsningen tar derfor utgangspunkt i at det er arbeidsgiverne, og ikke de permitterte som skal sende NAV de nødvendige opplysningene. Uten tilstrekkelig opplysninger måtte NAV uansett bedt arbeidsgivere om å sende inn flere opplysninger. På den måten unngår NAV tidkrevende manuell saksbehandling som ville forsinket utbetaling av lønnskompensasjon ytterligere.

Så fort NAV har fått de opplysningene de trenger vil lønnskompensasjonen bli utbetalt. Hvis en arbeidsgiver ikke gir NAV de nødvendige opplysningene, kan den permitterte selv søke NAV om lønnskompensasjon.

Kobles sammen med refusjonsordningen

Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere som har mulighet til å forskuttere lønnskompensasjon. Refusjon skulle opprinnelig gis når egen søknads- og utbetalingsfunksjon kom på plass i månedsskiftet april/mai.

Siden arbeidsgiver nå må gi opplysninger til NAV om permitterte uavhengig av om lønnskompensasjon er forskuttert eller ikke, vil søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med søknadsfunksjon for lønnskompensasjonsordningen. Uttalelsen fra NAV tyder på at det blir en felles søknadsfunksjon for arbeidsgivere som nå skal gi opplysninger om permitterte som skal ha lønnskompensasjon, og for arbeidsgivere som søker refusjon for forskuttert lønnskompensasjon. Det er ikke gitt informasjon om hvilke opplysninger arbeidsgiver skal oppgi i søknadsfunksjonen.

REGNSKAP NORGES KOMMENTAR

NAV uttaler at partene i arbeidslivet er orientert om den nye løsningen, og at de er positive til å gjøre det på denne måten. Partene i arbeidslivet er i likhet med NAV opptatt av at løsningen må bli enklest mulig for arbeidsgivere.

Regnskapsbransjen bistår næringslivet og arbeidsgivere i stor grad med praktiske oppgaver og rådgivning innenfor lønn og HR-administrasjon. Våre medlemmer er også opptatt av at rapportering gir myndighetene grunnlagsdata som bidrar til forenkling, og i dette tilfellet med avgjørende betydning for rask utbetaling av lønnskompensasjonen til permitterte.

Samtidig er det nødvendig til å stille spørsmål ved at en omfattende og månedlig rapportering fra arbeidsgivere gjennom a-ordningen, ikke gir tilstrekkelig opplysninger for å beregne lønnskompensasjonen. Spesielt med tanke på opplysningene fra a-ordningen danner grunnlag for å beregne dagpenger til permitterte fra dag 21 i permitteringsperioden.

Våre medlemmer har over lengre tid opplevd stor pågang fra arbeidsgivere og næringslivet knyttet til håndteringen av lønn og HR-administrative oppgaver under koronasituasjonen. Selv om det er en spesiell og krevende situasjon for alle, er Regnskap Norge bekymret for at merarbeidet med å sikre en korrekt og raskere utbetaling nå flyttes over på arbeidsgiverne.

Når NAV opplyser at pengene vil bli utbetalt så fort arbeidsgiver har gitt nødvendige opplysninger, setter det ytterligere press på regnskapsbransjen som bistår arbeidsgivere med å rapportere opplysningene.