Ordningen med halvt skattetrekk før jul gjøres mer fleksibel

Valget mellom å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember utvides til å gjelde også de med lønn pr time, dag, uke eller hver 14. dag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I juni ble det vedtatt at arbeidsgivere med arbeidstakere som mottar månedslønn kan velge å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember. Ordningen ble 1. november vedtatt utvidet, slik at også andre enn de med månedslønn kan få halvt skattetrekk tidligere.

Forskriftsendringene i sommer og høst innebærer følgende:

  • Månedslønn: Halvt skattetrekk på månedslønnen i enten november eller desember.
  • Betaling per time, dag eller uke: Ikke skattetrekk på lønnen for enten 1) to uker i siste halvdel av november eller 2) for siste uke i november og første uke i desember.
  • Utbetaling hver 14. dag: Ikke skattetrekk på siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Ikke skattetrekk på hele utbetalingen for enten november eller desember.

Forskriften lyder slik:

§ 5-7-2 Ytelser før jul

(1)    Skattepliktige med månedsbetaling av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste halvdel av november eller første halvdel av desember.

(2)    Skattepliktige med betaling per time, dag eller uke av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember.

(3)    Skattepliktige med utbetaling hver 14. dag av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.

(4)    Fritaket for forskuddstrekk for tidsrom i november og desember skal også omfatte tilleggsytelser som skattlegges som lønn og som blir utbetalt sammen med annen lønn for tidsrommet, selv om tilleggsytelsene helt eller delvis er opptjent i et annet tidsrom. Dette gjelder likevel bare så langt den samlede ytelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiveren i denne del av inntektsåret.

(5)    Skattepliktige med livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge er fritatt for forskuddstrekk i slik ytelse for november eller desember.

Se Skattedirektoratets omtale her.

Les vår nyhet om endringen foretatt i juni, basert på innspill fra Regnskap Norge, her.