Personalbilletter - transportsektoren får utsatt skatteplikten nok en gang

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. juli 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I transportnæringen har det vært langvarig administrativ praksis for at personalrabatter på kort og billetter som kan benyttes til persontransporttjenester, ikke har blitt skattlagt som fordel vunnet ved arbeid. De nye reglene for naturalytelser i arbeidsforhold som trådte i kraft 1. januar 2019 medførte skatteplikt for slike personalrabatter, men transportsektoren har fått utsatt ikrafttredelsen flere ganger slik at rabatten er skattefri – først til 1. juli 2019, senere utsatt til 1. januar 2020 og nå senest til 1. juli 2020 ved endring av Finansdepartementets forskrift til skatteloven.

Tidligere utsettelser henger sammen med utfordringene de nye reglene har gitt transportsektoren. Finansdepartementet har tidligere kommentert utsettelsen med at korrekt innrapportering vil kreve omfattende manuelle rutiner for mange tusen ansatte.

Regnskap Norge er kjent med at arbeidsgiverne innenfor transportsektoren på den ene siden får økte utgifter i form av merarbeid, i tillegg til at reglene har skapt en rekke praktiske problemer fordi billettene benyttes både på yrkesreiser og privatreiser.

Regnskap Norges kommentar

Finansdepartementet har i forbindelse med tidligere utsettelser uttalt at de er opptatt av at etterlevelse av skattereglene ikke skal føre til unødig ressursbruk. Av denne grunn har departementet funnet det riktig å gi transportsektoren noe mer tid for å kunne etablere mest mulig rasjonelle løsninger.

Regnskap Norge mener en slik realitetsorientering ikke bare gjelder transportsektoren. Vi erfarer at næringslivet for øvrig opplever at de nye reglene på noen områder er nærmest umulig å etterleve og at arbeidsgiverne er påført for store byrder etter innføringen 1. januar 2019. Dagens næringsliv publiserte i slutten av måneden vårt innlegg om reglene for skatt på frynsegoder, hvor vi påpeker at systemet er så komplisert at det gjør vanlige folk til lovbrytere.

Når fristen for transportsektoren utsettes nok en gang, mener vi at det ikke hadde vært urimelig om næringslivet for øvrig kunne få utsatt skatteplikten på enkelte områder. Med en slik utsettelse kunne konsekvensene belyses bedre og som følge av dette etablere mest mulig rasjonelle løsninger som kan sikre god etterlevelse med rimelig ressursbruk.  Finansministeren mener saken er ferdig snakket. Det mener ikke vi i Regnskap Norge. Når et regelverk er umulig å etterleve i praksis og gjør vanlige folk til lovbrytere – ja, da må vi si ifra.

Aktuelle kurs